Go to Top
Telefon&Fax: +90 216 380 84 54 / GSM: +90 532 484 79 82

TRAFİKTE KASK SORUNUNA DİKKAT

Makine Mühendisi Güngör Kaya, Türkiye’de 2 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunan motosikletlerin trafikte kullanımı esnasında kask takılmamasının motosiklet sürücü ve motosiklette sürücü arkasında seyahat eden yolcular için hayati risk oluşturduğunu belitti.
Mevzuat ve Yasalar Yetersiz
‘Kask takmamak motosiklet sürücüsünün ve yolcularının güvenliğini tehdit etmekte ve olası bir kazada ciddi bir yaşamsal risk ile karşı karşıya bırakmaktadır’ diyen Kaya, ‘Trafikte yaşanan  kask takmayan motosiklet sürücü ve yolcuların karıştığı kazaların sayısının her geçen gün daha da artmaktadır. Bu durum önümüzdeki dönemde yaşanacak olası ölümcül kazaların habercisi niteliğindedir. Bu nedenle ilgili kurum, kuruluş ve bakanlıkları acil tedbir almak üzere göreve çağırıyorum. Kask sorununda çözüm kamusal denetimdir. Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 150. maddesi bu soruna tam olarak çözüm bulamadığından Karayolları Trafik Yönetmeliği başta olmak üzere tüm mevzuat ve yasalar bu sorunu kökünden çözecek şekilde yeniden yapılanmalıdır’ dedi.
Meydana
Gelen Kazalar Denetimsizliğin Boyutlarını Ortaya Koymaktadır
Makine Mühendisi Güngör Kaya yaptığı açıklamada trafikte meydana gelen ve kask takmayan motosiklet sürücüsünün ve yolcularının karıştığı ölümlü kazaların denetimsizliğin boyutlarını ortaya koyduğunu vurguladı. Yaz aylarında motosiklet kullanımının arttığını dile getiren Kaya, ‘Motosiklet sürücüsü diğer kara taşıtlarının sürücülerine oranla daha savunmasızdır. Kaçınılmaz olarak, motosiklet sürücüsünün herhangi bir kaza ya da çarpma durumunda yaralanma ya da ölüm olasılığı daha yüksektir. Trafikte yaşanmasını hiç istememekte olduğumuz ancak yaşanması durumunda motosiklet sürülerinin ve artçılarının karıştığı kazalarda ölüm tehlikesinin azaltılması konusunda alınabilecek ve alınması gereken pek çok önlem bulunmaktadır. Bu önemlerinin ba
şında da kask ve yardımcı güvenlik ekipmanlarını kullanmak gelmektedir’ dedi.
Kazalardan Ders Almıyoruz
Kamusal denetimle alınacak önlemlerin başında motosiklet kullananlarının ve artçı yolcuların kask ve diğer güvenlik yardımcı malzemelerinin kullanmasının zorunlu kılınması geldiğine dikkat çeken Makine Mühendisi Güngör Kaya, ‘Yapılan araştırmalarda doğru kask kullanımı ölüm riskini % 60 oranında azalttığı ortaya çıkmıştır. Kaza verileri incelendiğinde motosikletlerin karıştığı kazalarda ölümlerin % 75’inin kask ve diğer yardımcı güvenlik malzemesi takılmamasından kaynaklandığı da ortaya çıkmıştır. Ama ne yazık ki kazalardan ders almadığımızda acı bir gerçektir. Hal böyle iken motosiklet kullanıcıları ve artçıları sürüş esnasında mutlaka doğru ölçülere sahip kask takmalı ve bu kaskların emniyet kemeri doğru şekilde bağlanmalıdır. Kasksız artçı alınmamalıdır. Alınacak bu tedbirler kaza anındaki darbeleri hafifleterek olası yaralanmaların önüne geçmektedir. Kask ve yardımcı güvenlik malzemelerinin kullanımı konusunda sorumluluk sadece sürücü ve arttıçıya bırakılmamalı, ilgili kurum ve kuruluşlarca sıkı trafik denetlemeleri ve cezalarla desteklenmelidir’ dedi.
Mevzuatlar Soruna Çare Olacak Şekilde Değiştirilmelidir
Geçmişte yaşanan acı olaylardan ve kazalardan dolayı ‘Kask Sorunu’nun dikkatlice sorgulanması ve denetlenmesi gereken bir sorun olduğuna dikkat çeken Kaya, şu açıklamalarda bulundu: “Doğru giyilmeyen kaskın hiçbir koruyuculuğu olmadığı gerçeğinden hareketle, mevzuat ve yasalarda mutlaka ve mutlaka yenilenmelidir. Yapılacak yeni yasa-mevzuatlarda ‘Kullanım esnasında ve trafikte seyir halinde iken motosiklet kullanıcılarının doğru giyilmiş ve emniyet bağı bağlanmış onaylı kask kullanması zorundadır’ benzeri bir koşula yer verilmelidir. Standartlara uygun kask kullanımının zorunlu hale getirilmesi sorunun çözümünde çok önemlidir.
25 Ağustos 2012 Cumartesi

About TrafikMagduru

www.trafikmagduru.com