Go to Top
Telefon&Fax: +90 216 380 84 54 / GSM: +90 532 484 79 82

Trafikte Geçiş Üstünlüğü Bulunan Kamu Araçları Tehlike Saçıyor

Kanunen trafikte geçiş üstünlüğü bulunanların, bu haklarını kötüye kullandıkları ortaya çıktı. Bazı kamu araçlarının trafikte geçiş üstünlüğünü belirtir ışıklı ve sesli ihbar işaretlerini kullanarak trafik güvenliğinin tehlikeye attıkları belirlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, bu konuda tüm birimleri uyardı. Bazı kamu veya kamu yararına çalışan meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının makam veya hizmet araçlarında, kimi gerçek veya tüzel kişilere ait araçlarda Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerine aykırı tescil plakaları kullanıldığı hatırlatıldı. Bu konuda yeterli ve etkin tedbirlerin alınmadığını dile getiren emniyet yetkilileri, mevzuata aykırı plaka kullanımı sonucunda trafik ihlalinde bulunan, trafik kazasına, asayiş, terör veya toplumda infial oluşturan olaylara karışan faillerin kullandıkları araçların mobese, KGYS ve EDS gibi teknik denetim sistemleri ile takip ve tespitinde yaşanan zorluğa dikkat çekti.
Yönetmelikle geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ve bu hakkın hangi durumlarda ne şekilde kullanılacağının belirlendiğini hatırlatan emniyet yetkilileri, bu araçların görev halinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahip olduğunu, ancak bu hakkın, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini bir arada vermek şartı ile kullanılabileceğini belirtti. Bu araçların görev hali dışında geçiş üstünlüğü işaret ve hakkını kullanamayacaklarını vurgulayan emniyet yetkilileri, tescil plakalarının araç üzerinde ve uygun durumda bulundurulması ile tescil plakalarının nitelik, ölçü, renk ve şekillerinin düzenlendiğini ifade etti.
Aksaklıkların, kanunsuz kullanım ve uygulamaların önlenmesi için tedbir alınmasını isteyen emniyet yetkilileri, "Etkin denetimlerin süreklilik arz edecek şekilde devam ettirilmesi, aykırı hareket eden araç sahip ve sürücüleri hakkında gerekli yasal işlemlerin kararlılıkla yapılması, aykırılığın tespiti halinde, usulsüz takılan cihaz ve plakaların araçlardan söktürülmesi ve geçiş üstünlüğü hakkını kötüye kullanarak araçlarını kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare edenler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi hükümlerince gerekli yasal işlemlerin yapılması." talimatını verdi.
21 Ocak 2012 www.haberler.com

About TrafikMagduru

www.trafikmagduru.com