Go to Top
Telefon&Fax: +90 216 380 84 54 / GSM: +90 532 484 79 82

Neden Dünya Trafik Mağdurlarını Anma Günü ?

Dünya Trafik Mağdurları (WDR) Anma Günü, her kıtadan çeşitli ülkelerin, giderek artan katılımıyla her yıl Kasım ayının üçüncü Pazar günü yapılmaktadır. Bu gün(WDR), trafik kazalarında yaşamını kaybeden ya da yaralanan milyonlarca mağdur ve ailelerini anmaya ve ölüm ve yaralanmadan kaynaklanan travmalar sonrasında onlara destek olan acil servis ve güvenlik ekiplerini, sağlık uzmanlarını onurlandırmaya adanmıştır.

Dünya Trafik Mağdurlarını Anma Günü’ne neden ihtiyaç var?
Trafik Kazası ölümleri ve yaralanmaları ani, şiddetli ve travmatik olaylar olarak bireyler üzerinde ömür boyu etkisini sürdürebilecek, çoğunlukla kalıcı olan etkiler bırakır. Her yıl, dünyanın her köşesinde gerçekleşen yeni kazalarda yaşamını yitiren ya da sakatlanan milyonlarca trafik mağduru ve yakını , yıllardır acı çekmekte olan bu topluluğa eklenmektedir.
Milyonlarca kişinin yaşamakta olduğu bu büyük acı ve kederin yükü çok büyüktür çünkü trafik mağdurlarının büyük çoğunluğu gençtir ve ne yazık ki birçok kaza önlenebilir niteliktedir; ayrıca trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanma olaylarında mağdurlara ve ailelerine verilen yanıtlar ve kazaya karşı uygulanan kararlar genellikle  empatiden uzaktır, eksiktir ve kaza sonrasında oluşan yaşam/yaşam kalitesi kaybı karşısında oldukça yetersizdir.
Bu özel Anma Günü, trafik mağdurlarının büyük ihtiyaç duyduğu bir hususa; yaşadıkları kayıp ve acıların (bkz. Mesajlar ve Düşünceler ) kamuda tanınmasını  ve kamu desteğinin sağlamasını amaçlamaktadır.
Dünya Trafik Mağdurlarını Anma Günü, kaza nedeniyle gerçekleşen ölüm ve yaralanmaları engellemek /durdurmak için çalışan tüm kamu/devlet ve özel sektör görevlileri için de önemli bir araç haline gelmiştir. Çünkü trafik kazalarının giderek artan sayısıyla oluşan tehlikenin boyutuna dikkat çekip, kaza nedenli ölüm ve yaralanmaların insan yaşamına büyük etkisini göstererek, bu katliamın bir an önce önlenmesi için duyulan acil ihtiyacı ifade etme olanağı tanımaktadır.
Dünya Günü Tarihçesi
Trafik Mağdurları bu Günü belirlemiştir.
1995’ten bu yana, Avrupa Trafik Mağdurları Federasyonu, FEVR çatısı altından buluşan Trafik Mağdurları için çalışan sivil toplum kuruluşları bu özel günü ( 1993 yılında İngiltere RoadPeace tarafından başlatılmıştı), trafik mağdurlarını anmak, toplum ve kamuoyu bilinci oluşturmak için yıllık bir anma günü haline getirmişlerdir. Öncelikle Avrupa Anma Günü olarak başlayan bu özel gün daha sonra Güney Afrika, Arjantin ve İsrail’den Sivil Toplum Kuruluşlarının da katılmasıyla Dünya Anma Günü adını almıştır.
Dünya Günü Kılavuzu için link:
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/activities/remembrance_day_handbook/en/index.html
Dünya Sağlık Örgütü ve BM’nin global tanıtım desteği
2003 yılında Dünya Sağlık Örgütü,Trafik Mağdurlarının haklarını savunan Sivil Toplum Kuruluşlarının biraraya geldiği bir toplantıya ev sahipliği yaptı ve Dünya Anma Günü’nün Birleşmiş Milletler tarafından tanınması konusu görüşüldü. DSÖ ‘nün devam eden desteği ve 2004 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kongresi’nde dünya çapındaki trafik kazalarının bilançosu vurgulamak amacıyla global bir günün belirlenmesi teklifi, 26 Ekim 2005’te BM Genel Kongresi’nde alınan BM Kararı 60/5 “ Trafik kazası mağdurları ve ailelerinin özel şekilde tanınması” ile Dünya Günü olarak özel bir anma gününün belirlenmesini sağladı. Üye ülkeler ve uluslararası toplumun bugünü tanıması teşvik edildi.
DSÖ web sitesine link: http://www.who.int/roadsafety/remembrance_day/en/index.html
Arşivlerin yanısıra Dünya Günü Facebook Sayfası (anasayfadan link) ve online araştırma sonuçları , her yıl gözlem yapan ülkelerin artan sayısını gösterecektir,
Resmi Destek
Birçok ülkedeki politikacılar çoktan Dünya Anma Günü’nü desteklediklerini çeşitli şekillerde ifade etmişlerdir. (bkz. Parlamentolar ve Hükümetler- Resmi Kabulü) Aynı zamanda iki kıtada – Avrupa ve Afrika- Dünya Anma Günü’nü belirli ve sürekli hale getirmek için alınan resmi kararlar 2011 yılında Avrupa Parlamentosu : 12.madde http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-T...  ve Afrika Ulaştırma Bakanlıkları Konferansı : 5.madde
Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan Dünya Anma Günü’nün resmi olarak kabulüne Dünya çapında hükümetlerin verdiği cevaplar, oldukça kritik bir noktada bulunan trafik kazası riski ve yaralanma sayısını azaltmak hususuna ne ciddiyetle yaklaştıklarını gösterecektir.  Bu amaca yönelik çalışmaları Trafik Mağdurları ve Yol Güvenliği alanında çalışan Sivil Toplum Kuruluşları tarafından gözlemlenmektedir.

About TrafikMagduru

www.trafikmagduru.com