Go to Top
Telefon&Fax: +90 216 380 84 54 / GSM: +90 532 484 79 82

Cep telefonuyla konuşan sürücülerin daha çok kaza yapıyor…

Cep telefonuyla konuşan sürücülerin daha çok kaza yaptığı birçok araştır­mayla desteklenen bir gerçek. Ama MIT’de (Massachussetts Teknoloji Enstitüsü) ya­pılan bir araştırma ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı. Cep telefonunu sürücüden alsanı

z bile cep telefonuyla çok konuşanların kaza yapma olasılığı daha yüksek.
Bu ilginç s

o­nuç, cep telefonu yasaklarına karşın kaza oranının neden beklendiği ölçüde düşmedi­ğini açıklıyor.Araştırma, çeşitli yaş gruplarındaki 108 kişi üzerinde yapılmış. 40 dakikalık test sürüşü yaptırılan sürücülere cep telefonu verilmemiş, ancak benzer etkiyi yaratacak şekilde cep telefonu kullanma alışkanlıkla­rıyla ilgili sorular sorulmuş. Sürücüler özel tasarlanmış aracın içindeki çok sayıdaki algılayıcıyla izlenmiş.Araç kullanırken cep telefonuyla sık ko­nuşan sürücülerin, cep telefonuyla nadiren konuşan kişilere göre daha hızlı araç kul­landığı, sol şeritte daha çok zaman geçirdi­ği, daha çok şerit değiştirdiği, daha çok ani hızlanma ve fren yaptığı gözlenmiş. Örneğin cep telefonu müptelaları diğer sürücülere göre aracı ortalama 4,4 km daha hızlı sürer­ken, onlardan iki kat daha çok şerit değiştir­miş. Özetle, cep telefonunu sık kullananların daha saldırgan araç kullandığı ortaya çıkmış.ABD’de yapılan benzer iki araştırma da araç kullanırken cep telefonu kullanma ya­saklarının kaza oranım beklendiği ölçüde düşürmediğini göstermiş. Uzmanlar, kaza oranının düşürülmesi için cep telefonu kul­lanma yasaklarının yanı sıra, sürücü davra­nışlarının değiştirilmesine yönelik çalışmalar da yapılmasını öneriyor. Bunun için öncelik­le cep telefonunu sık olarak kullananların ne­den daha saldırgan olduğunun araştırılması gerektiğini vurguluyorlar.

About TrafikMagduru

www.trafikmagduru.com